סדרת גשרים –

מחקרים בתולדות יהודי מרכז אירופה היא סדרה של חיבורים מונוגרפיים על תולדות יהודי מרכז אירופה. ספרי הסדרה, פרי עטם של חוקרים צעירים וותיקים כאחד, מציגים לקהל הקוראים העברי מחקרים חדשים או מחקרים קלסיים הנוגעים לחיי החברה, הדת והתרבות של היהודים דוברי הגרמנית בעידן המודרני. הסדרה רואה אור מטעם מכון ליאו בק ירושלים לחקר יהודי גרמניה ומרכז אירופה ומרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי.

ביקורות על ספרים בסדרה:

על ספרו של ד"ר עפרי אילני "החיפוש אחר העם העברי" שראה אור בסדרת "גשרים", בקישור: החיפוש אחר העם העברי