אנחנו מזמינים אתכם להצטרף למכון כחברי העמותה

 

פלייר כתמונה a4 כפול-1

 

פלייר כתמונה a4 כפול-2

 

להדפסת טופס הרשמה

 

רגיל

150שנתי

Name(*)

Email(*)

Address

 

סטודנט

100שנתי

Name(*)

Email(*)

Address