הזמנת גיליונות בדפוס
הגשת מאמרים לפרסום

גיליונות ומאמרים (להורדה)

דורון אברהם דבר העורך
אלישבע באומגרטן מבוא: לקראת חקר חיי יום באשכנז בימי הביניים
איל לוינסון "שמגדלין בלורין ולובשין בגדי פרשין" בחורים יהודים באשכנז בימי הביניים בין גבריות רבנית וגבריות אבירית
נטע בודנר ואריאלה להמן ״שיראה האדם את עצמו אחרי הטבילה כאילו נברא באותה השעה״: על טבילת גברים, כלים וכלל הציבור במקוואות בגרמניה בימי הביניים
עידו נוי הכתר של מרת צמח בת ר' אהרן: תפיסות של מלכּות, מעמד ובתולין בקרב כלות אשכנזיות בימה"ב
צפריר ברזלי חקירת יהודי סאבוי בשל האשמות בהרעלת בארות: עיון מחודש
אביה דורון בין תפקוד לתפקיד כלכלי: מקומם של יהודי אנגליה בכלכלת הממלכה בימי הביניים
נורית דרמר חיי יומיום, אליטה ומה שביניהם: לחקר חיי יומיום יהודיים בימי הביניים
מירי פנטון זהות ותרבות יהודית: בין אשכנז וספרד
עדי נמיה-כהן לא רק משחק ילדים
אטל קלאורה הגיעו לפרקן? חיי היומיום של נשים צעירות בחברת הגניזה הקהירית
מירב ראובני ודומיניק דוויץ חידושים ביבליוגרפיים 2019
משה צוקרמן מבוא - יהודים, מהפכות ומהפכנות   
ויליאם היסקוט שאול אשר – ההוגה המהפכן היהודי הראשון בעת החדשה  
רחל ליבנה-פרוידנטל ליאופולד צונץ – בין רופרמה למהפכה
צבי טאובר תאוריה נאורה ומעש מהפכני – היינה ומרקס בשנת 1848
מריו קסלר ה"מהפכן הרומנטי" – פרדיננד לסאל ותנועת העבודה הגרמנית המוקדמת  
מיכאל לוי הגפרור שניצת והצית להבות – הפילוסופיה של הפרקסיס של רוזה לוקסמבורג  
פול מנדס-פלור רדיקלים משיחיים – גוסטב לנדאואר ומהפכנים יהודים – גרמנים נוספים  
אולריך וירווה  המהפכה בבוואריה 1819-1818 ורפובליקת המועצות של מינכן – היהודים כסובייקט מהפכנ  
קים וינשמן חיבורים מהפכניים וזהויות יהודיות בגרמניה הוויימארית  
רלף הופרוגה אוטופיות על סף תהום – חליפת מכתבים בין ורנר שולם לגרשם שלום בשנים 1919-1914  
מרים זדוף סיפורים של מהפכן מאוכזב – ורנר שולם  
עמי וטורי אדוארד ברנשטיין – המהפכה כרפורמה ו"מלחמת המעמדות" כפעילות תנועת עבודה סוציאל-דמוקרטית  
סמי כטיב משיחי ללא משיחיות – התאולוגיה המטריאליסטית של ולטר בנימין  
סטיבן סחאוטן ארנסט טולר – האמנם מהפכן יהודי?  

 

שלום רצבי                              'שתי דרכי אמונה' - תרומתו ומקומו במפעלו ההגותי של מרטין בובר                                 תקציר