מלגות

Home/מחקר/מלגות
מלגות 2016-10-13T13:52:05+00:00

מילגאי שנת 2016:

ענבל גור בן יצחק, אוניברסיטת בר-אילן:
ספר מלאכים לרבי יהודה החסיד, מהדורה מדעית ועיון במסורת הסוד של ראשית הכתיבה האיזוטרית של חסידי אשכנז.

דינה ברדיצ'בסקי, האוניברסיטה העברית:
גבולות – המניפסט שלא נכתב במטרופולין של וינה, 1918

עיינה הלפרין, האוניברסיטה העברית:
עובדות סוציאליות חלוצות בתקופת היישוב העברי: השפעותיהן של המסורת היהודית-גרמנית והציונות על התפתחות המקצוע בישראל.

טוביה סינגר, האוניברסיטה העברית:
לאומיות, רגיונליזם וקוסמולוגיה, מיעוטים וזרים בסיפורי עם גרמניים במאה ה-19.

רחל פירסט, האוניברסיטה העברית:
אוחזות במשפט: פעילותן של נשים בבתי הדין של אשכנז בימי הביניים.

אור שרף, האוניברסיטה הפתוחה:
תרגום ומחשבה – מקרא וגאולה בהגותו של פרנץ רוזנצווייג.

* המלגות באדיבות לשכת דוד ילין-בני ברית 


מילגאי שנת 2015:

עידו בסוק:
היבטים בחינוך של נוער יהודי בפולין בין מלחמות העולם לאור אוטוביוגרפיות של בני נוער יהודים מאוסף ייווא.

אביטל דוידוביץ' אשד:
"ומה אתבונן על בתולה?" מושג הבתולים בתרבות היהודית-אשכנזית במרחב הנוצרי בימי הביניים.

עירית יונגרמן:
1958-1933.

עידו נוי:
תכשיטי חתונה ומתנות אהבה אשכנזיים בימי הביניים.

עדי ערמון: 
ממואר לאמריקה – התפתחות ההוראה הפוליטית של ליאו שטראוס.

דוד רוטמן:
המופלא בסיפור העברי בימי הביניים.


מילגאי שנת 2014:

טלי גור:
לימודי יהדות במערב-גרמניה לאחר מלחמת העולם השנייה.

עידו הררי:
המרה לאחרות – הדיאלקטיקה של ההיבדלות בתוך ומתוך אירופה המודרנית.

עידית צ'יקורל:
תורת ההמצאה של שלמה מימון.

אירית קצור:
פני יאנוס של הפילוסופיה של הצורות הסימבוליות, תורת ההכרה ופילוסופיית התרבות של קסיר.

אילת קמינצקי: קיבלה מלגה מטעם לשכת דוד ילין של בני ברית ירושלים:
סדר עבודת ישראל – שיטתו הלשונית של ר' יצחק זליגמן בער בההדרת סידור התפילה.


מילגאי שנת 2013:

מניה הרמן: זכתה במלגה מטעם לשכת דוד ילין של בני ברית ירושלים:
תפיסת" האותנטיות והתנועה הציונית המוקדמת בגרמניה עד 1914.

אסף זיידרמן:
על מושג ה"מעשה" בהגותו הדיאלוגית של מרטין בובר, והשלכותיה של תיאוריה דיאלוגית של הפעולה על הפילוסופיה בת זמננו ומדעי היהדות.

יאן קינה:
המשורר סמי גרונמן ועבודתו הדרמטית במסגרת של התיאטרון העברי הצעיר ותקופת הפלסטינית/הישראלית.

אורי גנני: זכה במלגה לתלמידי התואר השלישי ע"ש פרופ' יעקב כ"ץ
מוזיקה ואידיאולוגיה במודרניזם הגרמני-יהודי, 1900-1945

נגה וולף:
לאתגר את המיתוס – ניתוח השוואתי לתיאוריה של אוריאל טל על האנטישמיות.

יניב קדמן:
חייו ופועלו של מוריץ (מוזס) לצארוס – 1824 – 1903.

קוטנר ענת:
בנשף בערב יום" – הלילה במוצאי ימי הביניים באשכנז.


מלגאי שנת 2012:

ד"ר נועם זדוף: " זכה בפרס ע"ש פרופ' יעקב כ"ץ לדוקטורט
מברלין לירושלים ובחזרה: גרשם שלום בין ישראל לגרמניה.

ד"ר מעוז כהנא
מפראג לפרשבורג: כתיבה הלכתית בעולם משתנה מה'נודע ביהודה' אל ה'חת"ם סופר' 1730-1839.

אביטל דווידוביץ אשד"  זכתה במלגה ע"ש ד"ר מ. גרינוולד לתואר שלישי
ומה אתבונן על בתולה – מושג הבתולים בתרבות היהודית במרחב הנוצרי בימי הביניים.

חנן חריף
פאן שמיות, פאן אסייתיות ותחיית המזרח בשיח הציונות האירופית.

אור שרף
Thinking in Translation: Scripture in the Thought of Franz Rosenzweig

דורית יוסף: זכתה במלגה בשיתוף עם קרן בודנהיימר:
חוויית ההגירה ועיצוב הזיכרון של נשים שעלו ממרכז אירופה בשנות השלושים על סמך יומנים, זיכרונות ומכתבים.


מילגאי שנת 2011:

גל אנגלהרד:
תיירות מורשת כעבודת זיכרון – ביקוריהם המאורגנים של יהודים יוצאי גרמניה וצאצאיהם בערי הולדתם – 2007-2008.

טלי ברנר:
ילדים וילדוּת בחברה האשכנזית בראשית העת החדשה.

אילונה שטיימן:
כתבי היד העבריים המאוירים מאוספו של הרטמן שדל.

נתן שיפריס:
שלמה יהודה רפפורט (שי"ר), 1867-1790: תורה, השכלה וחכמת ישראל, וראשיתה של הלאומיות היהודית המודרנית.

עדה גבל:זכתה במלגה בשיתוף עם קרן בודנהיימר
תנועת פעולי אגודת ישראל מיסודה ועד מלחמת העולם השנייה.


מילגאי שנת 2010:  

אורי גנני:
גיבורות, זמרות וצופות: פוליטיקה ודמיון בעולמם האופראי של ריכארד שטראוס והוגו פון הופמנסטל, 1933-1909.

רוני הירש-רצ'קובסקי:
העיר והעיר שכנגד: אינטלקטואלים גרמנים כותבים על פריז 1933-1900.

מאיה ז"ק:
חדר מגורים – פרויקט אמנותי מחקרי דוקומנטרי.

עדו ליטמנוביץ:
הקשר בין אנשים וחפצים לפי גיאורג זימל וולטר בנימין.

נורית פגי:
משינוי אידאי לשינוי פואטי – אתיקה, פוליטיקה ופואטיקה ביצירות של מקס ברוד.

דניאל קזין:
הפליטים היהודים מגרמניה הנאצית כסוכני שינוי בקהילה היהודית בסקוטלנד.

ד"ר נמרוד זינגר: זכה במלגת פוסט-דוקטורט
"בעל השם והרופא": רפואה בחיי היומיום בקרב יהודי גרמניה.

ד"ר אסף ידידיה:
אלטרנטיבות אורתודוקסיות ל"מדע היהדות" – אורתודוקסיה ומחקר מדעי היהדות 1873 – 1938.

מאיה פנחס: זכתה במלגה בשיתוף עם קרן בודנהיימר
מפעלו המחקרי של ד"ר שמעון ברנפל (1940-1860).

יונתן צ'רקי: קבל מלגה בשיתוף עם מוסד יד ושם
השואה כפרספקטיבה מוסרית – משנתו ההיסטוריוגרפית שלאוריאל טל.