במאי 2014: יעקב ועשיו ביו אומה ואימפריה – היסטוריה אירופית יהודית

סמינר לחוקרים צעירים ובכירים, בהנחיית פרופ' מלאכי הכהן
לתוכנית הסדנה יש ללחוץ כאן.

 מאי 2014: אריה לודוויג שטראוס – בין הלדרליין ליהודה הלוי
סדנת חוקרים בהשתתפות: פרופ' גלילי שחר, ד"ר רחל זליג, ד"ר ענת קופולביץ' ברייר, ד"ר רוני קליין, ד"ר לינה ברוך.

 ביולי 2013: ימי הביניים והעת החדשה באשכנז: כיוונים חדשים
סדנה זו, שהתקיימה במכון ליאו בק ירושלים, כינסה חוקרים מארצות שונות שהציגו את מחקריהם החדשים. מטרת הכינוס הייתה דיון בכיווני מחקר חדשים הנוגעים לנושא.
לתוכנית הסדנה יש ללחוץ כאן.

31 במאי 2011: ה-2 ביוני 2011 – מחקרים חדשים על הציונות הגרמנית והמרכז אירופית
סדנה בינלאומית לדוקטורנטים ופוסט-דוקטורנטים.
לתוכנית הסדנה יש ללחוץ כאן.
3 במרץ 2011: סדנת חוקרים: יהדות ופרוטסטנטיות בגרמניה המודרנית
העיסוק בקשר בין היהדות לבין הנצרות בכלל, והתיאולוגיה הפרוטסטנטית בפרט, היה בעבר מוקד חשוב בחקר יהדות גרמניה בישראל. גם כיום ישנם בישראל חוקרים שתחום העניין שלהם נוגע בסוגיה בדרכים שונות.
לתוכנית הסדנה יש ללחוץ כאן.

 11 במרץ 2010: לימודי ספרות ותרבות יהודית-גרמנית
סמינר עבור דוקטורנטים ופוסט-דוקטורנטים
מגיבים: פרופ' סטיבן אשהיים, פרופ' סנדר גילמן, פרופ' מרק גלבר.
לתוכנית הסמינר יש ללחוץ כאן.

10 בינואר 2008: שאלות על היסטוריוגרפיה – סדנת חוקרים צעירים
בהשתתפות: פרופ' שולה וולקוב, פרופ' איסמר שורש ופרופ' גיא מירון
לתוכנית הסדנה יש ללחוץ כאן