קבוצות קריאה:
המכון מקיים מדי שנה קבוצת קריאה המבוססת על מפגש של סטודנטים וחוקרים צעירים עם חוקר בכיר שמנחה את הקבוצה. הקבוצות מיועדות   לתלמידי מחקר ולבעלי תואר דוקטור שתחומי העניין שלהם נוגעים לנושא המדובר. על המעוניינים להצטרף לפנות אל משרדי המכון לפני פתיחת השנה האקדמית.

בשנה האקדמית 2011-2010 תעסוק קבוצת הקריאה בנושא "צלם ותמונה: הדיאלקטיקה של הדימוי ביצירה היהודית-גרמנית" בהנחייתו של פרופ' גלילי שחר מאוניברסיטת תל אביב.

בשנה האקדמית 2010-2009 עסקה קבוצת הקריאה בקריאה מכתביו של הרמן כה בהנחייתו של פרופ' גדעון פרוידנטל.
בשנה שלפניה התקיימה קבוצת קריאה בהנחייתו של פרופ' יוסי מאלי והתמקדה בקריאה בכתביו של וולטר בנימין.

קורס לפענוח כתבי יד גותיים:
המכון מקיים קורס המקנה יכולת קריאה של כתב היד סוטרלין וכתב היד הגותי, שרווחו בגרמניה עד למאה ה-20. הקורס הוא יחיד במינו בארץ ופתוח לקהל הרחב, אך מיועד בעיקר לחוקרים ולתלמידי מחקר הנדרשים לקריאת טקסטים בכתב גותי או סוטרלין במסגרת מחקריהם ועבודת הארכיונים שלהם.
בפברואר עד אפריל  2016 נקיים, בשיתוף עם הספרייה הלאומית, קורס לקריאת כתבי יד גרמניים. פרטים נוספים  בקישור