Monthly Archives: דצמבר 2013

//דצמבר

מגלי טמירין – 200 שנה להשכלת גליציה, הכנס הבינלאומי החמישי לחקר תנועת ההשכלה היהודית

גופים מארגנים: המכון למדעי היהדות ע”ש מנדל; המרכז לחקר תולדות יהודי פולין ותרבותם והמרכז ללימודי אוסטריה בפורום אירופה; האוניברסיטה העברית בירושלים; מכון ליאו בק ירושלים; המכון לחקר תולדות יהדות פולין ויחסי ישראל-פולין באוניברסיטת תל-אביב; הפרויקט ליהודי גליציה ובוקובינה, מכון הרצל, באוניברסיטת חיפה והעמותה ליהדות גליציה ובוקובינה בשנת 2013 חל יובל ה-200 לצמד המפעלים המבשרים את [...]

By | 2015-11-19T11:48:59+00:00 דצמבר 22nd, 2013|כנסים אקדמיים|סגור לתגובות על מגלי טמירין – 200 שנה להשכלת גליציה, הכנס הבינלאומי החמישי לחקר תנועת ההשכלה היהודית