ﬠרב לכבוד הוצאת הספר: הספרייה של תנועת ההשכלה

/, קברט ספרותי/ﬠרב לכבוד הוצאת הספר: הספרייה של תנועת ההשכלה