קברט ספרותי: יהודי גרמניה ומרכז אירופה בפלשתינה וישראל

/, קברט ספרותי/קברט ספרותי: יהודי גרמניה ומרכז אירופה בפלשתינה וישראל