להדפסת התכנית לחצי/ץ עלה קישור

: http://www.leobaeck.org/wp-content/uploads/2017/01/LBI_Jan2017_final_press.pdf