מכון ליאו בק ירושלים מארח את כנס מדינות הים התיכון

//מכון ליאו בק ירושלים מארח את כנס מדינות הים התיכון