Yael Membership Page

/Yael Membership Page
Yael Membership Page 2017-09-13T13:13:53+00:00

אנחנו מזמינים אתכם להצטרף למכון כחברי העמותה
אלו ההטבות שאנו מציעים לחברי העמותה:

פטור מתשלום באירועים הכרוכים בדמי כניסה.

לקיום הפעילויות המגוונות של מכון ליאו בק, וכדי לעמוד במטרות שהציב לעצמו, נעזר המכון בדמי החבר השנתיים לצד מקורות כספיים נוספים.

[pricing_table type="2" backgroundcolor="" bordercolor="" dividercolor="" class="" id=""]
[pricing_column title="רגיל" standout="no"][pricing_price currency="₪" currency_position="right" price="150" time="שנתי"][/pricing_price][pricing_row]

קבלה ללא תשלום של החוברות מסדרת חידושים,
ושל פרסומי ההרצאה השנתית לזכרו של יעקב כץ.
רכישת השנתון (Year Book) של מכוני ליאו בק בהנחה משמעותית(פרטים במזכירות המכון).
הנחות של 20% ומעלה על רוב פרסומי המכון.
שאילת ספרים מספריית המכון ללא דמי פיקדון.

[/pricing_row][pricing_footer]הרשמה[/pricing_footer][/pricing_column]
[pricing_column title="סטודנט" standout="no"][pricing_price currency="₪" currency_position="right" price="100" time="שנתי"][/pricing_price][pricing_row]

קבלה ללא תשלום של החוברות מסדרת חידושים,
ושל פרסומי ההרצאה השנתית לזכרו של יעקב כץ.
רכישת השנתון (Year Book) של מכוני ליאו בק בהנחה משמעותית(פרטים במזכירות המכון).
הנחות של 20% ומעלה על רוב פרסומי המכון.
שאילת ספרים מספריית המכון ללא דמי פיקדון.

[/pricing_row][pricing_footer]הרשמה[/pricing_footer][/pricing_column]
[/pricing_table]